Η ψυχολογία είναι ο πλέον σημαντικός παράγοντας που επηρεάζει τον εργαζόμενο
τόσο στην επίδοση της εργασίας του όσο και στην σχέση μεταξύ αυτού και των
συναδέλφων του. Το στρες, το άγχος εγκυμονούν δυσάρεστα συναισθήματα με
αποτέλεσμα την κατάπτωση ενός οργανισμού. Το στρες περιλαμβάνει δυο
17
κατηγορίες. Το γιουστρές (Eustress) και το ντιστρές (Distress). Είναι δυο εντελώς
αντίθετοι όροι που επηρεάζουν εξίσου τον εργαζόμενο και τις εργασιακές σχέσεις
(Tjosvold, 2008).
Το γιουστρές είναι η θετική πλευρά του ψυχολογικού στρες. Περιλαμβάνει θετικά
συναισθήματα και περιβάλει τον άνθρωπο που βρίσκεται σε έξαρση και σε ακμαία
παραγωγική κατάσταση. Ένα παράδειγμα τέτοιας κατάστασης είναι η προαγωγή.
Του δημιουργεί κίνητρα δημιουργίας και τον οδηγεί σε μια θετική ένταση και σε
ευφορία. Νιώθει ήρεμος και αισθάνεται να διασκεδάζει. Το γεγονός αυτό αυξάνει την
αποδοτικότητα, και μακροπρόθεσμα θεωρείται ένας καλός παράγοντας ανάπτυξης
της επιχείρησης. Όμως υπάρχει και η περίπτωση δημιουργίας κόμπλεξ
κατωτερότητας σε ανθρώπους που αντιμετωπίζουν διαφορετικά ψυχοσωματικά
προβλήματα ή απλώς έχουν λιγότερο δυναμικό χαρακτήρα, γεγονός που μπορεί να
μειώσει της αποδοτικότητα τους (Shaw&Shaw, 1998).
Αντίθετα το ντιστρές, είναι η αρνητική κατηγορία του στρες. Δημιουργεί αρνητικά
συναισθήματα: (απογοήτευση, θυμό, τύψεις). Εμποδίζει την αποδοτικότητα,
καταστρέφει τις εργασιακές σχέσεις ωθώντας τον εργαζόμενο στην απομόνωση και
την μιζέρια. Ντιστρές μπορεί να νιώσει ένας εργαζόμενος την στιγμή της απόλυσης
του, ή σε μια απλή επίπληξη από τον προϊστάμενο του (Thomas, 1992).
Γενικότερα οι ψυχολογικοί παράγοντες και ιδιαίτερα τα αρνητικά συναισθήματα
οδηγούν σε άσχημες καταστάσεις τόσο τον εργαζόμενο όσο και το γενικό σύνολο στο
οποίο υφίσταται. Ένας άνθρωπος σε άσχημη ψυχολογική κατάσταση είναι πιο
επιρρεπής στο να συγκρουστεί με τους συναδέλφους του και να δημιουργήσει ένα
άβολο κλίμα στο χώρο εργασίας (Λούτας, 2002).

Αρκετές μελέτες έχουν απομονώσει τις αιτίες, που αναπτύσσουν το συγκρουσιακό
κλίμα σε ένα περιβάλλον ενημέρωσης. Κάποιες φορές έχουν ενοχοποιηθεί το στρες,
που προέρχεται από τον υπερβολικό φόρτο εργασίας και τους τρελούς ρυθμούς, η
κουλτούρα της εταιρείας, η σύγχυση ρόλων και η επικάλυψη των καθηκόντων, η
οργανωσιακή αλλαγή, η ανασφάλεια και η μη εργασιακή ευχαρίστηση, η μη
εργασιακή δικαιοσύνη, η ηγεσία, η διαφορετικότητα και ο ανταγωνισμός των ομάδων
και των υποσυστημάτων στην εταιρεία. Στην Ελλάδα αρκετά συχνή είναι η πολιτική
και συνδικαλιστική πόλωση, κάτι που έχει σχέση με την ιδιαιτερότητα του δημοσίου
κλάδου, την ανομία και την πελατειακή κουλτούρα. Βέβαια, σύμφωνα με το πρίσμα
της επιστημονικής προσέγγισης, οι συντελεστές μπορούν να χωριστούν σε
ψυχολογικούς, κοινωνικούς, οικονομικούς και επιχειρηματικούς.

Phone: +30 2111196512
Ξενοφώντος 7,18120, Κορυδαλλός
Αθήνα, Ελλάδα