Πολιτική Ασφαλείας και Απορρήτου
Τελευταία ενημέρωση: 15 Ιουλίου 2020

Έχουμε διαμορφώσει την παρούσα Πολιτική προκειμένου να σας ενημερώσει για το πώς συλλέγουμε, χρησιμοποιούμε και γνωστοποιούμε τις πληροφορίες που σας αφορούν.

Η παρούσα Πολιτική εφαρμόζεται όσον αφορά στη διαχείριση των πληροφοριών που συλλέγουμε μέσω του παρόντος ιστοτόπου, καθώς και μέσω άλλων ιστοτόπων, εφαρμογών, widgets και άλλων διαδραστικών εργαλείων που περιλαμβάνουν σύνδεσμο (link) με την παρούσα Πολιτική (εφεξής αποκαλούμενων από κοινού χάριν συντομίας «το SITE»). Εάν δεν ορίζεται διαφορετικά στους κατωτέρω όρους, η παρούσα Πολιτική δεν εφαρμόζεται όσον αφορά στη συλλογή πληροφοριών με άλλα μέσα, όπως για παράδειγμα, για τις πληροφορίες που συλλέγονται χωρίς ηλεκτρονικά μέσα (offline).
To site δεν απευθύνεται σε ανηλίκους.
Εάν δεν έχετε συμπληρώσει το 18ο έτος της ηλικίας σας, παρακαλούμε να μην γνωστοποιείτε τα Προσωπικά σας Δεδομένα μέσω του Site.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Όταν δίνετε τα προσωπικά σας δεδομένα, θεωρούμε ότι το πράττετε οικειοθελώς, με δική σας πρωτοβουλία και συναινείτε με τη διαχείριση των δεδομένων σας σύμφωνα με τους όρους της παρούσας Πολιτικής. Σε περίπτωση που δεν συμφωνείτε, παρακαλούμε να μην γνωστοποιείτε προσωπικά σας δεδομένα.
Δήλωση Απορρήτου
1. Ποιος είναι υπεύθυνος για τις προσωπικές σας πληροφορίες
Η παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου ισχύει για τις προσωπικές πληροφορίες που εσείς οικειοθελώς και με δική σας πρωτοβουλία μας δίνετε είτε ηλεκτρονικά είτε με οποιοδήποτε άλλο τρόπο. Με τις αναφορές σε «εμάς», «εμείς» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου εννοείται η «Κορομηλά Εύα», Ξενοφώντος 7, 18122 Κορυδαλλός, Αττική, η οποία είναι ο υπεύθυνος επεξεργασίας των προσωπικών πληροφοριών σας. Αυτό σημαίνει ότι η Κορομηλά Εύα θα αποφασίσει τους σκοπούς για τους οποίους και τους τρόπους με τους οποίους γίνεται η επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας.
2. Προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε για εσάς
Όταν χρησιμοποιούμε τον όρο «προσωπικές πληροφορίες» στην παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, εννοούμε τις πληροφορίες που έχουν σχέση με εσάς και οι οποίες μας επιτρέπουν να σας προσδιορίσουμε, είτε άμεσα ή σε συνδυασμό με άλλες πληροφορίες που ενδέχεται να διαθέτουμε. Αποκτούμε τις εν λόγω πληροφορίες άμεσα από εσάς. Ενδέχεται να συλλέξουμε τις παρακάτω προσωπικές πληροφορίες για εσάς:
• Το ονοματεπώνυμο και τα στοιχεία επικοινωνίας σας (τίτλος, επώνυμο, όνομα, τυχόν άλλα ονόματα, ταχυδρομική διεύθυνση, διεύθυνση email, αριθμοί τηλεφώνου.
• Toν αριθμό μητρώου κοινωνικής ασφάλισης (ΑΜΚΑ), όποτε αυτό απαιτείται
• Τις επικοινωνίες που ανταλλάσσετε με εμάς (για παράδειγμα, τα email σας, τις επιστολές, τις κλήσεις ή τις αναρτήσεις και τα μηνύματα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
• Πληροφορίες για τον τρόπο που χρησιμοποιείτε τον ιστότοπό μας ή την εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Χρησιμοποιούμε cookie και άλλες παρόμοιες τεχνολογίες (όπως Flash LSO και ετικέτες pixel) στον ιστότοπό μας και στην εφαρμογή μας για κινητές συσκευές. Τα cookie είναι μικρά κομμάτια πληροφοριών αποθηκευμένα από το πρόγραμμα περιήγησής σας στον σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας. Σας δίνουν τη δυνατότητα να πλοηγηθείτε στον ιστότοπο ή την εφαρμογή μας και μας επιτρέπουν να παρέχουμε λειτουργίες, όπως τη διατήρηση του λογαριασμού σας στον ιστότοπό μας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τον τρόπο που χρησιμοποιούμε τα cookie και τον τρόπο κατάργησής τους, ανατρέξτε στην Πολιτική για τα Cookies.

3. Πώς και γιατί χρησιμοποιούμε τις προσωπικές πληροφορίες που συλλέγουμε (και με ποια νομική βάση)
• Για την επικοινωνία και τη διαχείριση της σχέσης μας με εσάς
Μπορεί να επικοινωνήσουμε μαζί σας μέσω email, SMS ή με άλλο πρόσφορο μέσο (όπως π.χ. μηνύματα μέσω άλλων εφαρμογών, όπως το viber) ή τηλεφωνικά για διοικητικούς ή λειτουργικούς λόγους, για παράδειγμα προκειμένου να σας στείλουμε επιβεβαίωση για την ραντεβού σας και για τις πληρωμές σας.
• Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας, να εκπληρώσουμε τους διαχειριστικούς σκοπούς μας και να προστατεύσουμε τα επιχειρηματικά ενδιαφέροντά μας Οι επιχειρηματικοί σκοποί για τους οποίους θα χρησιμοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες συμπεριλαμβάνουν τη λογιστική, τον έλεγχο, και τους νομικούς σκοπούς, την ανάλυση στατιστικών και μάρκετινγκ, τον έλεγχο συστημάτων, τη συντήρηση και την ανάπτυξη των υπηρεσιών μας. Ενδέχεται, επίσης, να χρησιμοποιήσουμε δεδομένα πλοήγησης στον ιστότοπό μας, προκειμένου να παρακολουθούμε τους ιστοτόπους μας και να μπορούμε να βελτιώνουμε τη λειτουργία τους. Σε αυτά συμπεριλαμβάνεται η χρήση των προσωπικών σας πληροφοριών για τη συμμόρφωση με τις νόμιμες μας υποχρεώσεις, για παράδειγμα, με την υποχρέωσή μας να τηρούμε φορολογικά αρχεία. Σε περίπτωση που δεν υπάρχει συγκεκριμένη νομική υποχρέωση που πρέπει να τηρήσουμε, επεξεργαζόμαστε τις εν λόγω προσωπικές πληροφορίες για να ικανοποιήσουμε τα νόμιμα συμφέροντά μας να διαχειριζόμαστε την επιχείρησή μας και να τηρούμε τα αρχεία μας ακριβή και ενημερωμένα.

4. Πώς ενδέχεται να κοινοποιήσουμε ή να μεταφέρουμε τις πληροφορίες που συλλέγουμε
Ενδέχεται να κοινοποιήσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε:
• προμηθευτές που παρέχουν υπηρεσίες σε εμάς προκειμένου να μας βοηθήσουν να λειτουργήσουμε την επιχείρησή μας και να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας,
• κρατικές αρχές.

Η κοινοποίηση αυτή θα γίνει για τους σκοπούς που καθορίστηκαν ανωτέρω (στους οποίους περιλαμβάνεται και η διαβίβαση σε τρίτους που ενδέχεται να ενεργούν ως υπεύθυνοι επεξεργασίας για τα προσωπικά σας δεδομένα) ή για να συμμορφωθούμε με συγκεκριμένες νόμιμες υποχρεώσεις τις οποίες έχουμε.

Η Εύα Κορομηλά χρησιμοποιεί τις κατάλληλες διασφαλίσεις για την προστασία των προσωπικών πληροφοριών οι οποίες μεταφέρονται σε χώρες εκτός Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (ΕΟΧ) οι οποίες θεωρείται ότι παρέχουν ένα χαμηλότερο επίπεδο προστασίας για τις προσωπικές πληροφορίες. Ισχύουν εγκεκριμένες από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή τυποποιημένες συμβατικές ρήτρες και άλλοι νομικά αποδεκτοί μηχανισμοί διαβίβασης με τον πάροχο συστημάτων email και τους προμηθευτές υποστήριξης Τεχνολογίας Πληροφοριών (ΤΠ) και συντήρησης συστημάτων ΤΠ. Eπικοινωνήστε μαζί μας χρησιμοποιώντας τα στοιχεία που καθορίζονται κατωτέρω για να δείτε ένα αντίγραφο των σχετικών διασφαλίσεων.

Εάν επιλέξετε να συνδεθείτε με τους ιστότοπους τρίτων μέσω του δικού μας ιστότοπου, οι τρίτοι ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με τη χρήση σας στον δικό μας ιστότοπο. Ομοίως, εάν επιλέξετε να αλληλεπιδράσετε με το περιεχόμενο της Εύα Κορομηλά στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, οι τρίτοι ενδέχεται να συλλέξουν πληροφορίες. Οι πληροφορίες που συλλέγονται από τις υπηρεσίες των μέσων κοινωνικής δικτύωσης τρίτων διέπονται από τις πολιτικές απορρήτου των εν λόγω τρίτων. Στις περιπτώσεις που από τον ιστότοπο της Εύα Κορομηλά παραπέμπεστε σε ιστοτόπους τρίτων, η Εύα Κορομηλά είναι υπεύθυνη για την επεξεργασία των δεδομένων σας από τους τρίτους, μόνον εφόσον οι τρίτοι επεξεργάζονται τα δεδομένα σας βάσει σχετικών υποδείξεων από την Εύα Κορομηλά.

5. Για πόσο καιρό φυλάσσουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες
Οι προσωπικές σας πληροφορίες χρησιμοποιούνται και αποθηκεύονται από την Εύα Κορομηλά για το διάστημα της συνεργασίας σας με εκείνη και για το χρονικό διάστημα που απαιτείται κατόπιν για να λάβουμε υπόψη τυχόν διαρκείς υποχρεώσεις που ενδεχομένως έχουμε (π.χ. της αποθήκευσης των πληροφοριών για λογιστικούς σκοπούς) ή το χρονικό διάστημα που απαιτείται για την έναρξη ή την υπεράσπιση τυχόν νομικών αξιώσεων. Για πιο συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα, επικοινωνήστε μαζί μας. Θα σταματήσουμε την επεξεργασία των δεδομένων σας για άμεσο μάρκετινγκ, συμπεριλαμβανομένων των δραστηριοτήτων δημιουργίας προφίλ, εάν έχετε αντίρρηση σε αυτήν την επεξεργασία των δεδομένων σας ή εάν αποσύρετε τη συγκατάθεσή σας στην επεξεργασία, σε περίπτωση που είχε προηγουμένως ληφθεί η συγκατάθεσή σας.

6. Οι υποχρεώσεις σας
• Για να διασφαλίσουμε ότι μπορούμε να ενημερώνουμε τις προσωπικές σας πληροφορίες, ενημερώστε μας άμεσα για τυχόν αλλαγές σε αυτές.

7. Τα δικαιώματά σας
Έχετε το δικαίωμα να ζητήσετε πρόσβαση στις προσωπικές πληροφορίες που διαθέτουμε για εσάς, καθώς και τη διόρθωση τυχόν ανακριβών προσωπικών πληροφοριών που τηρούμε για εσάς. Μπορεί επίσης να έχετε το δικαίωμα να περιορίσετε την επεξεργασία των προσωπικών πληροφοριών σας, να μεταφέρετε τις προσωπικές σας πληροφορίες σε άλλον υπεύθυνος επεξεργασίας ή να ζητήσετε τη διαγραφή των προσωπικών σας πληροφοριών. Εάν έχετε οποιοδήποτε ζήτημα ή παράπονο σχετικά με τον τρόπο που διαχειριζόμαστε τις προσωπικές σας πληροφορίες, επικοινωνήστε μαζί μας. Σε περίπτωση αδυναμίας μας να επιλύσουμε το ζήτημα, επικοινωνήστε με την τοπική αρχή ελέγχου απορρήτου δεδομένων.

8. Πρόσθετες πληροφορίες
Όταν δίνετε τα προσωπικά σας στοιχεία στην Εύα Κορομηλά προκειμένου να σας ενημερώσουν, τα προσωπικά σας στοιχεία μπορεί να διαβιβάζονται στην Εύα Κορομηλά αποκλειστικά για τους σκοπούς της επικοινωνίας μαζί σας για να συζητήσετε επόμενες ενέργειες. Αυτό μπορεί να γίνει και με ηλεκτρονικά μέσα, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά email, τηλεφώνου, SMS, MMS και social media. Εάν αποφασίσετε να μην συνεργαστείτε μαζί μας, τα προσωπικά σας στοιχεία θα διαγραφούν από την Εύα Κορομηλά εντός ενός έτους.

9. Πώς να επικοινωνήσετε μαζί μας
Για τυχόν απορίες, σχόλια ή αιτήματα σχετικά με την παρούσα Δήλωση περί Απορρήτου, επικοινωνήστε μέσω email στην διεύθυνση info@evakoromila.com ή με επιστολή σας στην ακόλουθη ταχυδρομική διεύθυνση: Εύα Κορομηλά, Ξενοφώντος 7, 18120, Κορυδαλλός, Αττική.

10. Αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου
Κατά καιρούς, ενδέχεται να κάνουμε αλλαγές στην παρούσα Δήλωση Απορρήτου. Θα δημοσιεύσουμε οποιαδήποτε νέα έκδοση της παρούσας Δήλωση περί Απορρήτου στον ιστότοπό μας.

Πολιτική Χρήσης Cookies
Αυτή η Πολιτική περιγράφει τους διαφορετικούς τύπους «cookies» που μπορεί να χρησιμοποιηθούν κατά τη χρήση της ιστοσελίδας από την οποία λαμβάνετε την Πολιτική αυτή («Site») και σας ενημερώνει για το πώς μπορείτε να τα διαχειρίζεστε. Ενδέχεται να τροποποιήσουμε αυτή την Πολιτική για τη χρήση των «Cookies» ανά πάσα στιγμή και θα σας ενημερώσουμε σε περίπτωση που κάνουμε σημαντικές αλλαγές. Παρακαλούμε να ελέγχετε στο πάνω μέρος της σελίδας τη λεζάντα «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕPΩΣΗ» για να δείτε πότε ενημερώθηκε αυτή η Πολιτική για τα Cookies τελευταία φορά. Οποιεσδήποτε αλλαγές σ’αυτή την Πολιτική για τα Cookies θα ισχύουν από τη στιγμή της κοινοποίησης της ενημερωμένης Πολιτικής στο Site.
Tι είναι τα Cookies;
Τα «Cookies» είναι μικρά αρχεία κειμένων που «κατεβαίνουν» στον υπολογιστή ή το κινητό σας όταν επισκέπτεσθε μια ιστοσελίδα. Άλλες παρόμοιες τεχνολογίες λειτουργούν με τον ίδιο τρόπο ή λαμβάνουν δεδομένα που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στον υπολογιστή ή στη φορητή σας συσκευή όταν επισκέπτεσθε την ιστοσελίδα (όπως για παράδειγμα οι τεχνολογίες clear gifs, pixels και digital fingerprints. Αναφερόμαστε συνολικά στις τεχνολογίες αυτές με τον όρο «Cookies»).

Μπορούν να ρυθμίζονται από τον ιδιοκτήτη της ιστοσελίδας ή κάποιο τρίτο μέρος. Χρησιμοποιούνται ευρέως για τη λειτουργία ιστοσελίδων, ή σε κάθε περίπτωση για την καλύτερη και αποτελεσματικότερη λειτουργία αυτών. Το επιτυγχάνουν αυτό διότι οι ιστοσελίδες μπορούν να «διαβάζουν» και να «γράφουν» αυτά τα κείμενα, επιτρέποντάς τους να σας «αναγνωρίζουν» και να «θυμούνται» σημαντικές πληροφορίες που διευκολύνουν την χρήση και την πλοήγηση στην ιστοσελίδα.

Ορισμένα cookies, που είναι γνωστά ως «cookies σύνδεσης» («session cookies»), λήγουν στο τέλος της σύνδεσης του περιηγητή (browser). Άλλα «cookies» που είναι γνωστά ως « επίμονα cookies» («persistent cookies»), αποθηκεύονται στον υπολογιστή ή το κινητό σας κατά τη σύνδεση του περιηγητή.

Ποια Cookies χρησιμοποιεί η EvaKoromila;
Κατωτέρω παρουσιάζουμε τους διαφορετικούς τύπους των Cookies που μπορεί να χρησιμοποιηθούν στο Site, καθώς και ορισμένα γενικά παραδείγματα (δείτε κατωτέρω πληροφορίες αναφορικά με τα Cookies που χρησιμοποιούμε στο Site). Τα Cookies διακρίνονται σε 4 διαφορετικούς τύπους.
Απολύτως Απαραίτητα Cookies
Αυτά τα Cookies είναι απαραίτητα για τη λειτουργία του Site και για να σας επιτρέπουν να να χρησιμοποιείτε τις υπηρεσίες και τα στοιχεία της. Χωρίς αυτά τα Cookies, η λειτουργία του Site δεν θα ήταν τόσο ομαλή όσο θα θέλαμε και ενδέχεται να μην ήμαστε σε θέση να προσφέρουμε το περιεχόμενο του Site ή συγκεκριμένες υπηρεσίες ή στοιχεία τα οποία ζητάτε κατά την περιήγησή σας. Ο ακόλουθος πίνακας παρουσιάζει μερικά παραδείγματα:
Είδος Cookie Περιγραφή
Καλάθι Αγορών Αυτά τα Cookies διασφαλίζουν πως τα αντικείμενα που τοποθετείτε στο καλάθι θα βρίσκονται στη θέση τους όταν θελήσετε να τα πληρώσετε.
Ταυτότητα Χρήστη Τα Cookies Ταυτότητας Χρήστη χρησιμοποιούνται για να διασφαλίζουν ότι μόνο εσείς θα βλέπετε τις πληροφορίες σας και να σας κρατάνε συνδεδεμένο/η με το Site, έτσι ώστε να μη χρειάζεται να συνδέεσθε συνεχώς σε κάθε επιμέρους σελίδα.
Ασφάλεια Τα Cookies ασφαλείας χρησιμοποιούνται για ελέγχους ασφαλείας.

Cookies Επίδοσης («Performance Cookies»)
Αυτά τα Cookies συγκεντρώνουν πληροφορίες σχετικά με το πως οι επισκέπτες χρησιμοποιούν την Ιστοσελίδα. Οι συγκεντρωθείσες πληροφορίες είναι ανώνυμες και χρησιμοποιούνται μόνο για την βελτίωση της χρήσης του Site. Για παράδειγμα, αυτά τα Cookies μας δείχνουν ποιες είναι οι πιο συχνά επισκεπτόμενες σελίδες στο Site, μας βοηθούν στην καταγραφή οιωνδήποτε δυσκολιών που αντιμετωπίζουν οι επισκέπτες με το Site, και μας δείχνουν εάν η διαφήμισή μας είναι αποτελεσματική ή όχι. Αυτό μας επιτρέπει να παρακολουθούμε συνολικά τους διάφορους τρόπους χρήσης του Site, αντί για την χρήση ενός μόνο προσώπου. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα:
Είδος Cookie Περιγραφή Πώς να τα διαχειρισθείτε
Google Analytics Τα Cookies Google Analytics συγκεντρώνουν αθροιστικά στατιστικά δεδομένα για την βελτίωση της παρουσίασης και πλοήγησης στο Site. https://tools.google.com/dlpage/gaoptout
Adobe Omniture Τα Cookies Adobe Omniture analytics συγκεντρώνουν αθροιστικά στατιστικά δεδομένα για την βελτίωση της παρουσίασης και πλοήγησης στο Site. http://www.omniture.com/en/privacy/2o7

«Cookies Λειτουργικότητας» («Functionality Cookies»)
Αυτά τα Cookies επιτρέπουν στο Site να «θυμάται» τις επιλογές που κάνετε όταν χρησιμοποιείτε την Ιστοσελίδα. Αυτά τα Cookies μας επιτρέπουν να προσφέρουμε βελτιωμένα, περισσότερο προσωπικά στοιχεία. Επί παραδείγματι, μπορούν και θυμούνται τις επιλογές σας μάρκετιγκ, όπως η αποδοχή ή άρνηση ηλεκτρονικών ενημερωτικών μηνυμάτων. Αυτά τα Cookies μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να θυμούνται αλλαγές που κάνατε στο μέγεθος του κειμένου, στη γραμματοσειρά και σε άλλα τμήματα του Site, τα οποία είναι προσαρμόσιμα. Μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν για να προσφέρουν υπηρεσίες τις οποίες ζητήσατε όπως η παρακολούθηση βίντεο ή ο σχολιασμός σε μπλογκ. Οι πληροφορίες που συγκεντρώνουν αυτά τα Cookies μπορούν να καταστούν ανώνυμες και δεν είναι σε θέση να παρακολουθούν την δραστηριότητα αναζήτησής σας σε άλλες ιστοσελίδες. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται ορισμένα παραδείγματα:
Είδος Cookie Περιγραφή
Γλώσσα Τα Cookies της Γλώσσας χρησιμοποιούνται για να αποθηκεύουν την Γλώσσα που έχετε επιλέξει και να δείχνουν τις ορθές επιλογές.
Θέση Η κατά προσέγγιση διεύθυνσή σας (πόλη, πολιτεία, χώρα, ταχ. κωδικός) όπως προσδιορίζεται από τη διεύθυνσή σας IP κρατείται για την αυτόματη επιλογή της σωστής χώρας και για την παρουσίαση αντιπροσώπων και ημερών επιδείξεων εντός της περιοχής.
Ιστότοπος αναφοράς Ο ιστοτόπος αναφοράς (ο ιστότοπος που επισκεφθήκατε πριν επισκεφθείτε το δικό μας Site) ενδέχεται να καταγραφεί για την καλύτερη κατανόηση των επιλογών σας.
Τελευταία επίσκεψη και δραστηριότητα Η ημερομηνία της τελευταίας επίσκεψης και δραστηριότητας και άλλες πληροφορίες καταγράφονται για να μπορούμε να σας προσφέρουμε ενημέρωση χετικά με το «τί άλλαξε στην ιστοσελίδα από την τελευταία επίσκεψή σας», και για να κατανοούμε καλύτερα τις επιλογές σας.
Πρόσφατη προβολή βίντεο Η ημερομηνία και ο τίτλος του βίντεο που παρακολουθήσατε πρόσφατα καταγράφεται για να κατανοούμε καλύτερα τις επιλογές σας.
Flash Cookies Τα Flash Cookies χρησιμοποιούνται για να επιτρέπουν την αναπαραγωγή ήχου και βίντεο να παίζει.
Ιστορικό Σελίδας Τα Cookies ιστορικού Σελίδας χρησιμοποιούνται για να παρακολουθούν τη διαδοχή των σελίδων που επισκεφθήκατε. Αν λάβετε μήνυμα λάθους ενώ επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα, οι πληροφορίες των cookies αποθηκεύονται σε αρχείο καταγραφής με σκοπό την αναφορά λάθους και την επίλυση αυτού.

Cookies Στόχευσης ή Διαφήμισης («targeting or advertising Cookies»)
Μπορεί να χρησιμοποιήσουμε άλλες διαφημιστικές εταιρείες για να προσφέρουμε διαφημίσεις όταν επισκέπτεσθε την Ιστοσελίδα. Οι εταιρείες αυτές ενδέχεται να τοποθετήσουν ή αναγνωρίσουν κάποιο μοναδικό cookie στον υπολογιστή ή κινητή συσκευή σας. Αυτά τα cookies χρησιμοποιούνται για να μεταφέρουν διαφημίσεις που σχετίζονται περισσότερο με σας και τα ενδιαφέροντά σας. Χρησιμοποιούνται, επίσης, για να περιορίζουν τον αριθμό των επαναλήψεων μιας διαφήμισης καθώς και να βοηθούν στη μέτρηση της αποδοτικότητας της διαφημιστικής εκστρατείας. Θυμούνται πως επισκεφθήκατε μια ιστοσελίδα και αυτή η πληροφορία μεταβιβάζεται σε άλλους οργανισμούς όπως διαφημιστές.

Eπισημαίνουμε ότι στο βαθμό που συλλεχθείσες πληροφορίες μέσω των Cookies καθίστανται προσωπικές, επεξεργαζόμαστε τις πληροφορίες αυτές σύμφωνα με τους Όρους της Πολιτικής Ασφαλείας και Απορρήτου.
Πώς μπορώ να διαχειρισθώ τα Cookies;

Μπορείτε να αρνηθεί τε ή να δεχθείτε Cookies από το Site οποτεδήποτε μέσω της OneTrust ή μέσω των ρυθμίσεων του περιηγητή σας. Μπορείτε να βρείτε πληροφορίες σχετικά με τη διαδικασία ενεργοποίησης ή αδρανοποίησης των cookies στην ιστοσελίδα του παρόχου του περιηγητή σας, μέσα από την οθόνη παροχής βοήθειας. Αν θέλετε, μπορείτε να επισκεφθείτε εδώ (που δεν συνδέεται με την Εύα Κορομηλά), για πληροφορίες αναφορικά με κοινώς χρησιμοποιούμενους περιηγητές.

Παρακαλούμε όπως γνωρίζετε ότι όταν τα Cookies είναι αδρανοποιημένα, τότε ενδέχεται να μην λειτουργούν όλα τα στοιχεία του Site, όπως προβλέπεται. Σε περίπτωση που δεν δώσετε τη συγκατάθεσή σας για τη χρήση Cookies, αυτό δεν συνεπάγεται την αυτόματη διαγραφή τυχόν Cookies που βρίσκονται ήδη αποθηκευμένα στη συσκευή σας με βάση τη συγκατάθεση που είχατε δώσει σε προηγούμενο χρόνο. Πρέπει να διαγράψετε τα Cookies αυτά χειροκίνητα ακολουθώντας τις οδηγίες του περιηγητή σας.
Tι είδους Cookies χρησιμοποιούμε;

Στον ακόλουθο πίνακα αναφέρονται τα Cookies τρίτων μερών που χρησιμοποιούνται σε αυτό το Site. Καταβάλλουμε κάθε δυνατή προσπάθεια ώστε να διατηρούμε τη λίστα αυτή ενημερωμένη. Σε κάθε περίπτωση, μπορείτε να διαχειρισθείτε όλα τα Cookies και άλλες τεχνολογίες καταγραφής που χρησιμοποιεί το Site μέσω του Εργαλείου Προτιμήσεων Cookies που βρίσκεται εδώ.
Δίκτυο Domain Όνομα Προέλευση Λειτουργία
Twitter .twitter.com auth_token Third Party
Social Media + Advertising
Google .google.com APISID Third Party Analytical or Performance
Google .google.com SSID Third Party Analytical or Performance
Επικοινωνήστε μαζί μας

Για οποιαδήποτε απορία, σχόλιο ή αίτημα αναφορικά με την παρούσα Πολιτική, παρακαλούμε να στείλετε email στο info@evakoromila.com ή επιστολή στο Εύα Κορομηλά, Ξενοφώντος 7, 18120 Κορυδαλλός, Αττική.
Συσχετιζόμενες τεχνολογίες

Αντικείμενα Τοπικής Αποθήκευσης
Τόσο εμείς όσο και τρίτοι πάροχοι υπηρεσιών, ενδέχεται να χρησιμοποιήσουμε αντικείμενα τοπικής αποθήκευσης Flash («Flash LSOs”) σε ορισμένες περιπτώσεις, όπως για να σας αναγνωρίζουν και να θυμούνται ότι είναι στο καλάθι αγορών σας. Τα Flash LSOs είναι διαφορετικά από τα cookies του προγράμματος περιήγησης, εξαιτίας του ποσού και του είδους των δεδομένων που είναι αποθηκευμένα. Επιπλέον, σε γενικές γραμμές δεν είναι εφικτό να ελέγξετε, να διαγράψετε ή να απενεργοποιήσετε την αποδοχή των Flash LSOs από το πρόγραμμα περιήγησής σας. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το Flash LSOs, και να μάθετε πώς μπορείτε να τα ελέγξετε, κάντε κλικ στη σελίδα υποστήριξης (Support) του Flash Player (στην ιστοσελίδα της Adobe.com) και επιλέξτε Πίνακας Γενικών Pυθμίσεων Αποθήκευσης (Global Storage Settings Panel) και ακολουθήστε τις οδηγίες. Για να δείτε τα Flash LSOs στον υπολογιστή σας τώρα, πηγαίνετε στον Πίνακα Pυθμίσεων Αποθήκευσης Ιστοσελίδων (Website Storage Settings Panel) και ακολουθήστε τις οδηγίες για να ελέγξετε και, αν θεωρείτε αναγκαίο, να διαγράψετε κάποιο συγκεκριμένο Flash LSO.

Pixel Tags και άλλες τεχνολογίες
Τα διάφανα gifs (clear gifs) είναι πολύ μικρά γραφικά με ένα μοναδικό αναγνωριστικό, παρόμοια σε λειτουργία με τα cookies. Ωστόσο, σε αντίθεση με τα cookies, τα οποία είναι αποθηκευμένα στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή σας, είναι διάφανα εικονίδια GIF ενσωματωμένα αόρατα στην ιστοσελίδα. Μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε clear gifs (επίσης γνωστή ως web beacons, web bugs ή pixel tags) στην Ιστοσελίδα με σκοπό, μεταξύ άλλων, την παρακολούθηση των δραστηριοτήτων των επισκεπτών ιστοχώρου μας και τη συλλογή στατιστικών σχετικά με τη χρήση της Ιστοσελίδας και τα ποσοστά ανταπόκρισης. Εμείς και οι τρίτους πάροχοι υπηρεσιών μας μπορεί επίσης να χρησιμοποιήσουμε διάφανα GIF σε μηνύματα e-mail με μορφή HTML για να μας βοηθήσει να παρακολουθήσουμε τα ποσοστά ανταπόκρισης σε e-mail, για να καταμετρήσουμε το ποσοστό επιτυχίας των διάφορων καμπανιών μάρκετινγκ, και για να προσδιορίσουμε πότε τα e-mails μας ανοίγονται ή προωθούνται.

Widgets, εφαρμογές και παρόμοιες τεχνολογίες
Αν επιλέξετε να χρησιμοποιήσετε μια ξεχωριστή τεχνολογία που παρέχουμε στην Ιστοσελίδα (όπως ένα widget), τα προσωπικά στοιχεία ή άλλες πληροφορίες που μοιράζεστε μέσα από αυτή μπορεί να γίνουν προσβάσιμες στο κοινό, για παράδειγμα, μέσω των κοινωνικών μέσων μαζικής ενημέρωσης και άλλες ιστοσελίδες και πλατφόρμες στις οποίες μπορείτε να κάνετε επιλέξετε να βάλετε σε χρήση αυτή την τεχνολογία. Επιπλέον, σε ορισμένες περιπτώσεις, αυτή η τεχνολογία, εφόσον επιλέξετε να τη χρησιμοποιήσετε, μπορεί να κάνει δυνατή τη πολλαπλή μετάδοση αυτών των πληροφοριών σε περισσότερες περιοχές ή ιστοχώρους (για παράδειγμα, ένας φίλος ή ένας πελάτης σας μπορεί να αναρτήσει το widget που περιέχει τα στοιχεία σας στο δικό του/ της blog). Η Avon δεν ευθύνεται ούτε είναι υπόλογη για τη συλλογή, χρήση ή αποκάλυψη των προσωπικών στοιχείων και/ ή άλλες πληροφορίες που τίθενται στη διάθεση του κοινού κατά αυτών το τρόπο.
Ενημερώσεις και Τροποποιήσεις της Πολιτικής Απορρήτου και της Πολιτικής Χρήσης Cookies

Ενδέχεται να τροποποιήσουμε τους όρους της Πολιτικής, εν όλω ή εν μέρει, οποτεδήποτε και κατά την απόλυτη κρίση μας. Mπορείτε να δείτε την ημερομηνία της τελευταίας τροποποίησης της Πολιτικής στο πεδίο «ΤΕΛΕΥΤΑΙΑ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ» στο πάνω μέρος της σελίδας. Σε περίπτωση που εξακολουθείτε να χρησιμοποιείτε το SITE ΤΗΣ evakoromila μετά την τροποποίηση των Όρων, τότε αποδέχεστε τις εν λόγω τροποποιήσεις.

Συμφωνώ τα στοιχεία που οικειοθελώς υπέβαλα να αποθηκευτούν και να χρησιμοποιηθούν σύμφωνα με τους Όρους Χρήσης.

Phone: +30 2111196512
Ξενοφώντος 7,18120, Κορυδαλλός
Αθήνα, Ελλάδα